اخبار - اخبار | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان

 

 

 

 

تشکیل کانون تخصصی بسیج کشاورزان:

کانون تخصصی بسیج کشاورزان باحضور جناب سروان جمالی فرمانده محترم پایگاه مقاومت بسیج یکه سعود و مهندس یزدانی رئیس مرکز جهادکشاورزی و مسئول ترویج شهرستان تشکیل گردید .

 

  • با توجه به دارا بودن 14 پایگاه مقاومت بسیج در سطح دهستان جرگلان و بسیجی بودن 80 حدود  درصد از کشاورزان در این جلسه هماهنگیهای لازم با بسیج جهت تامین مکان مناسب برای آموزش انجام پذیرفت , و با توجه به شیوع ویروس کرونا مقرر شد برای کلیه کشاورزان آسیب دیده از این ویروس منحوس بسته های حمایتی در اختیارشان قرار گیرد.  همچنین همکاری  بسیج در جهت برگزاری دوره های مهارتی و تشکیل گروههای جهادی جهت خدمت رسانی به مناطق مرزی و محروم
  •  

 

 

 

تشکیل کانون تخصصی بسیج کشاورزان:

کانون تخصصی بسیج کشاورزان باحضور جناب سروان جمالی فرمانده محترم پایگاه مقاومت بسیج یکه سعود و مهندس یزدانی رئیس مرکز جهادکشاورزی و مسئول ترویج شهرستان تشکیل گردید .

 

  • با توجه به دارا بودن 14 پایگاه مقاومت بسیج در سطح دهستان جرگلان و بسیجی بودن 80 حدود  درصد از کشاورزان در این جلسه هماهنگیهای لازم با بسیج جهت تامین مکان مناسب برای آموزش انجام پذیرفت , و با توجه به شیوع ویروس کرونا مقرر شد برای کلیه کشاورزان آسیب دیده از این ویروس منحوس بسته های حمایتی در اختیارشان قرار گیرد.  همچنین همکاری  بسیج در جهت برگزاری دوره های مهارتی و تشکیل گروههای جهادی جهت خدمت رسانی به مناطق مرزی و محروم
  •  

 

 

 

تشکیل کانون تخصصی بسیج کشاورزان:

کانون تخصصی بسیج کشاورزان باحضور جناب سروان جمالی فرمانده محترم پایگاه مقاومت بسیج یکه سعود و مهندس یزدانی رئیس مرکز جهادکشاورزی و مسئول ترویج شهرستان تشکیل گردید .

 

  • با توجه به دارا بودن 14 پایگاه مقاومت بسیج در سطح دهستان جرگلان و بسیجی بودن 80 حدود  درصد از کشاورزان در این جلسه هماهنگیهای لازم با بسیج جهت تامین مکان مناسب برای آموزش انجام پذیرفت , و با توجه به شیوع ویروس کرونا مقرر شد برای کلیه کشاورزان آسیب دیده از این ویروس منحوس بسته های حمایتی در اختیارشان قرار گیرد.  همچنین همکاری  بسیج در جهت برگزاری دوره های مهارتی و تشکیل گروههای جهادی جهت خدمت رسانی به مناطق مرزی و محروم
  •