معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس عبدالعلی شجاعی

  سرپرست واحد امور اراضی

مدرک تحصیلی : لیسانس زراعت و اصلاح نباتات


شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068