معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس علی شادروز

  سرپرست واحد طرح و برنامه


مدرک تحصیلی : لیسانس زراعت و اصلاح نباتات

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068