معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس محمد پاکدین

سرباز سازندگی


مدرک تحصیلی : لیسانس گیاهپزشکی

شماره تماس : 05832363073

جناب آقای حکیم نوروزی

نیروی خدماتی

شماره تماس : 05832363073