مسئول مرکز خدمات | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس خجه محمد قبادی

مسئول مرکز خدمات کشاورزی غلامان

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی

شماره تماس : 05832543399